Sök

Teamet är viktigast

För den ovane pr-köparen är det svårt att veta vad man ska grunda sitt byråval på. Valet av byrå är viktigt för det handlar om vem som hanterar ert värdefulla varumärke.

Många bjuder in två till fyra byråer att komma med förslag eller göra en pitch. Andra går uteslutande på rekommendationer.

Men är det bättre med en stor byrå eller är det smartare att gå till en lite mindre byrå?  Jag har arbetat på stor internationell byrå med 40 konsulter såväl som på mindre byråer. Mitt råd är att titta på vem som ska arbeta med uppdraget och hur arbetsgruppen är utformad. Hur lång erfarenhet har de konsulter som ska ingå i teamet? Ställ kontrollfrågor för att se om de förstår just din affär och din affärslogik. Ni är viktiga, men era kunder är ännu viktigare, förstår arbetsgruppen era kunder? Erfarna konsulter ser snabbt sammanhanget mellan pr-insatserna och dina affärsmål.