Sök

Öka träffsäkerheten med målsökande kommunikation

Hur vet vi om vi har lyckats med en PR-kampanj? Svaret finns att hitta i målformuleringen men då krävs också att målen i PR-planen går att utvärdera och mäta. Vi är angelägna om att skapa värde för våra kunder därför måste vi vara överens hur målbilden ser ut.

Ett enkelt exempel är att basera mål på försäljningsstatistik. Om försäljningen ökar markant i samband med en aktivitet så kan man dra slutsatsen att kampanjen fungerar.

ROI på PR-kampanjerna kan mätas genom att översätta publiciteten till vad motsvarande utrymme hade kostat i kronor och ören i form av annonsering. Det är ett trubbigt mätverktyg men fungerar bra om målet är att öka kännedomen om varumärket.

Ett mer avancerat sätt att mäta på är så kallade KPI:er. (Key Performance Indicators) för kommunikationen. Det finns ofta för företagets ekonomiska mål men det går lika bra att sätta upp KPI:er för kommunikationsmålen.

Här är några exempel på KPI:er:

  • Hur många och vilka har nåtts av ett specifikt budskap.
  • Att varumärket exponeras i ett specifikt sammanhang eller forum.
  • Om trafiken ökar till hemsidan.
  • Att fler väljer att följa företagets Facebook, Instagram, Twitter eller blogg.
  • Hur många delar, kommenterar eller på annat sätt väljer att engagera sig.
  • Ökad kännedomen eller förändrad attityd hos målgruppen.
  • Om varumärket har förflyttat sig från ett läge till ett annat (t ex. från låg status till högre status).

Att ställa upp mätbara mål har stor betydelse för framgången i ett projekt. Målsättning är ett kraftfullt styrmedel för att nå fram till det önskade läget. Det gäller speciellt i organisationer där många personer ska samverka och bidra till ett komplext samarbete för att nå resultat.

Jenny Öijermark