Sök

Ronaldo är världsmästare på sociala media

Sammanlagt har svenska landslaget 3 miljoner följare. Det placerar Sverige på 27 plats i räckviddsranking på sociala medier inför FIFA World Cup 2018 i Ryssland. Zlatan hade med sina 64 miljoner följare gett Sverige en åttonde plats. Dock kommer Zlatan inte ens i närheten av Ronaldos räckvidd.

Det internationella PR-nätverket ECCO har analyserat alla fotbollsspelare från samtliga 32 tävlande länder i FIFA World Cup 2018. Närmare 90 % av spelarna är aktiva på sociala medier och spelarna har 2,5 miljarder följare sammanlagt.

Varje lag har oftast en stor social-mediestjärna. De 32 förstaplatsvinnarna har cirka 1,2 miljarder av totalsumman av följare. Det betyder att 32 spelare står för 47% av det totala antalet följare. Mats Rydin från JOI communication förklarar.

– Toppspelarna i varje landslag gör sina namn till personliga varumärken och är också bland de största och viktigaste influensers i den digitala världen. Deras enorma räckvidd gör dem attraktiva för företag som varumärkesambassadörer. Nästan alla internationella fotbollsproffs använder sig av sociala nätverk och bara 10% av dem är fortfarande digitalt osynliga.

I fyra veckor framåt tävlar 32 länder om världsmästartiteln. Men redan nu kan Portugal räkna hem segern över sociala mediekanalerna. Fotbollsspelarna i de nuvarande europeiska titelmästarna har över 360 miljoner följare på de tre största plattformarna Facebook, Twitter och Instagram. Victor Nilsson-Lindelöf är svensk sociala mediemästare med en miljon följare, att jämföra med den odiskutabla vinnaren bland de enskilda spelarna, Cristiano Ronaldo. Den portugisiske superstjärnan har otroliga 320 miljoner fans som följer honom på Facebook, Instagram och Twitter.

Läs mer på GP…

Vd:ar är underrepresenterade i sociala medier

Det internationella pr-nätverket ECCO har genomfört en internationell undersökning av företagsledares närvaro i sociala medier. Frankrike kommer på första plats, följt av Norge och Australien. Svenska vd:ar kommer först på 11:e plats. Hexagons vd Ola Rollén toppar den svenska Twitterlistan, men överlag är få svenska vd:ar aktiva i sociala medier. Företagsledare i USA har överlägset flest sociala medieföljare.

Läs mer i Resumé..

Vad gör pr-konsulter för nytta?

Idag värderas din organisations goda namn och varumärke högre än någonsin. Företagsledningarna är mer medvetna om vilka stora investeringar som krävs för att bygga upp ett varumärke men också hur lätt de kan raseras.

Kopplingen mellan styrkan i varumärket och kostnaderna för försäljningen är uppenbara. Konsumenter väljer helt enkelt varumärken som de känner sig trygga med. Talanger söker sig till kända företag med gott renommé. Förhandlingsläget är alltid bättre för det företag eller organisation som har ett stort förtroendekapital i ryggen.

Därför är företag idag motiverade att lägga tid och kraft på att utveckla och stärka sina varumärken, samt att när det så krävs – försvara sitt goda namn. En extern konsult kan ställa kritiska frågor och bidra med ett utifrånperspektiv, stötta organisationen i strategiska beslut, ge nya perspektiv på gamla frågeställningar och se nya möjligheter som vägvisare i det nya komplexa medielandskapet.

Teamet är viktigast

För den ovane pr-köparen är det svårt att veta vad man ska grunda sitt byråval på. Valet av byrå är viktigt för det handlar om vem som hanterar ert värdefulla varumärke.

Många bjuder in två till fyra byråer att komma med förslag eller göra en pitch. Andra går uteslutande på rekommendationer.

Men är det bättre med en stor byrå eller är det smartare att gå till en lite mindre byrå?  Jag har arbetat på stor internationell byrå med 40 konsulter såväl som på mindre byråer. Mitt råd är att titta på vem som ska arbeta med uppdraget och hur arbetsgruppen är utformad. Hur lång erfarenhet har de konsulter som ska ingå i teamet? Ställ kontrollfrågor för att se om de förstår just din affär och din affärslogik. Ni är viktiga, men era kunder är ännu viktigare, förstår arbetsgruppen era kunder? Erfarna konsulter ser snabbt sammanhanget mellan pr-insatserna och dina affärsmål.

Öka träffsäkerheten med målsökande kommunikation

Hur vet vi om vi har lyckats med en PR-kampanj? Svaret finns att hitta i målformuleringen men då krävs också att målen i PR-planen går att utvärdera och mäta. Vi är angelägna om att skapa värde för våra kunder därför måste vi vara överens hur målbilden ser ut.

Ett enkelt exempel är att basera mål på försäljningsstatistik. Om försäljningen ökar markant i samband med en aktivitet så kan man dra slutsatsen att kampanjen fungerar.

ROI på PR-kampanjerna kan mätas genom att översätta publiciteten till vad motsvarande utrymme hade kostat i kronor och ören i form av annonsering. Det är ett trubbigt mätverktyg men fungerar bra om målet är att öka kännedomen om varumärket.

Ett mer avancerat sätt att mäta på är så kallade KPI:er. (Key Performance Indicators) för kommunikationen. Det finns ofta för företagets ekonomiska mål men det går lika bra att sätta upp KPI:er för kommunikationsmålen.

Här är några exempel på KPI:er:

  • Hur många och vilka har nåtts av ett specifikt budskap.
  • Att varumärket exponeras i ett specifikt sammanhang eller forum.
  • Om trafiken ökar till hemsidan.
  • Att fler väljer att följa företagets Facebook, Instagram, Twitter eller blogg.
  • Hur många delar, kommenterar eller på annat sätt väljer att engagera sig.
  • Ökad kännedomen eller förändrad attityd hos målgruppen.
  • Om varumärket har förflyttat sig från ett läge till ett annat (t ex. från låg status till högre status).

Att ställa upp mätbara mål har stor betydelse för framgången i ett projekt. Målsättning är ett kraftfullt styrmedel för att nå fram till det önskade läget. Det gäller speciellt i organisationer där många personer ska samverka och bidra till ett komplext samarbete för att nå resultat.

Jenny Öijermark