BRIM – Utveckling av digital närvaro och ny webb


BRIM – Utveckling av digital närvaro och ny webb

Brim är försäkringsspecialister med inriktning mot bygg- och fastighetssektorn, exportindustrin samt bank- och finanssektorn. Brim är en del av Gallagher, den internationella mäklardivisionen hos Arthur J. Gallagher & Co (NYSE: AJG). Brim är verksamma på den svenska såväl som den internationella försäkrings- och återförsäkringsmarknaden.

Brim vände sig till JOI Communication för att tillsammans spetsa till deras digitala närvaro, vilket b la. resulterade i deras nya webb. JOI tog ett helhetsansvar och projektledde den nya webben från idé till lansering.

Vi skrev nya texter, tog fram ett nytt bildspråk och utvecklade den nya hemsidan i WordPress, för både den svenska, engelska och finska marknaden.

Till detta ska läggas teknisk projektledning för att säkerställa att deras affärssystem och mallar fungerade sömlöst på den nya plattformen. JOI har även stöttat BRIM med löpande support och drift av den nya webbplatsen.

Länk till brim.se

 

Case study images Case study images Case study images Case study images