Sök

Vad gör pr-konsulter för nytta?

Idag värderas din organisations goda namn och varumärke högre än någonsin. Företagsledningarna är mer medvetna om vilka stora investeringar som krävs för att bygga upp ett varumärke men också hur lätt de kan raseras.

Kopplingen mellan styrkan i varumärket och kostnaderna för försäljningen är uppenbara. Konsumenter väljer helt enkelt varumärken som de känner sig trygga med. Talanger söker sig till kända företag med gott renommé. Förhandlingsläget är alltid bättre för det företag eller organisation som har ett stort förtroendekapital i ryggen.

Därför är företag idag motiverade att lägga tid och kraft på att utveckla och stärka sina varumärken, samt att när det så krävs – försvara sitt goda namn. En extern konsult kan ställa kritiska frågor och bidra med ett utifrånperspektiv, stötta organisationen i strategiska beslut, ge nya perspektiv på gamla frågeställningar och se nya möjligheter som vägvisare i det nya komplexa medielandskapet.