Om JOI illustration

Om JOI

Alla medarbetare har ett ansvar för relationer med kunder och andra som kan vara viktiga för företagets framgång, men för en del relationer krävs specialistkompetens.

Medierelationer är ett område där vi som pr-byrå kan hjälpa er att föra en relevant dialog med journalister och opinionsbildare, men även med andra som påverkar bedömningen av produkter, tjänster och varumärket.

Uppfattningen om företaget eller organisationen påverkas ständigt av vad andra känner till, vad de tycker och vad de säger. I förlängningen påverkar deras åsikter och attityder hur väl man lyckas att uppfylla målen, nå resultaten och som en konsekvens – lönsamheten.

”JOI är rätt samarbetspartner när medierelationer är viktigt för att förvalta varumärkets förtroendekapitalet.”

Kommunikations­tjänster illustration

Kommunikations­tjänster

Anlita JOI när den interna kompetensen eller de egna resurserna inte räcker till. Vi är en agil pr-byrå med rutinerade konsulter.

Våra uppdragsgivare får precis den kompetens de behöver genom ett dedikerat och effektivt team på JOI. Konsulteamet hjälper er med hållbara strategier och att handgripligen aktivera och realisera dem.

Uppdragsgivare får också tillgång till vårt specialistnätverk med journalister, vetenskapliga experter, läkare, författare, filmare, fotografer, designer, artister med flera både i Sverige och i övriga nordiska länder. Genom vårt globala pr-nätverk kan vi erbjuda samma tjänster i ett flertal andra länder.

Kommunikations­strategier och råd­givning

Få företag lägger tillräckligt mycket tid och tankekraft på strategival och går istället direkt på aktiviteter som ger liten och ibland ingen effekt alls. Vi rekommenderar att göra en plan baserat på en genomarbetad strategi för att få bäst genomslag eftersom vi har märkt vilken stor skillnad det gör för resultaten.

När vi arbetar fram en kommunikationsstrategi tillsammans med våra kunder förklarar vi i den hur målen ska nås. När det operativa arbetet är igång ger vi löpande rådgivning för att fånga upp oplanerade och oförutsedda händelser som kan vara både positiva och negativa för vår uppdragsgivare.

Medie­relationer

Graden av transparens och insyn i företag och organisationers verksamhet är idag hög. Inga ögonblick längre är obevakade och små felsteg kan få överraskande stor spridning.

Konkurrensen om utrymmet i medierna är hård samtidigt som utbudet med nya kanaler ökar och därför krävs aktuell kunskap för att lyckas att navigera i medielandskapet.

JOI kan hjälpa er att bygga relationer med journalister, bloggare och andra opinionsbildare som är relevanta för er. Goda relationer är A och O för att kunna påverka den bild som förmedlas av företaget eller organisationen i medierna.

 

Medie- och budskaps­träning

”Ett ögonblick uppstår. En oförutsedd fråga flyger genom luften. Omdömet sviktar en sekund. Och åratal av uppbyggt förtroende raseras direkt” Det är en svår sak att formulera sig korrekt utan betänketid i en intervju på radio eller TV, i ett replikskifte i en debatt.

JOI hjälper er att formulera budskap i förväg och att träna på att presentera dem i olika situationer.

Omvärlds- och konkurrens­bevakning

Information är bara värdefull när den är relevant och kan leda till bättre beslut. Därför behövs en metodik och avancerad omvärldsbevakning för att det ska vara mödan värt.

Vi bevakar regelbundet och metodiskt traditionella och sociala medier i specifika frågor åt våra uppdragsgivare. Bevakningen gör vi både manuellt och med hjälp av digitala verktyg för att filtrera informationen så att bara det mest användbara rapporteras till rätt person inom organisationen. Vi kombinerar vår rapportering med råd och rekommendationer för att stödja beslutsfattandet i företaget.

Pr-aktiviteter och event

Vi aktiverar era strategier från ord till handling exempelvis genom;

 • Externa och interna events
 • Presskonferenser
 • Kundträffar
 • Press- och bloggträffar
 • Pressresor
 • Pressmeddelanden
 • Seminarier
 • Aktivering på mässor
Kris­hantering

Alla framgångsrika företag råkar någon gång ut för en kris, frågan är inte om utan när. En kris kommer oväntat, plötsligt och kräver intensiv uppmärksamhet från organisationen. Det sätter stor press på dem som ska hantera den på att snabbt ge korrekt information. Den kan drabba människor, skada förtroendet, orsaka ryktesspridning och rasera varumärken. Stora värden kan stå på spel.

JOI kan se till att ni är väl förberedda i händelse av en kris och hjälpa till under den intensiva period som följer.

Analys

Att all kommunikation sker på mottagarens villkor är en gammal sanning men alltid lika aktuell.

JOI arbetar därför med analys och pr-planning för att studera mottagarna på ett djupare plan för att kunna aktivera en förändring. Vad driver dem att tycka, tänka, handla på ett visst sätt och vad motiverar dem att ändra sig? Analysen ger oss insikter som ligger till grund för att arbeta fram en bärande idé som löper som en röd tråd genom kommunikationen i val av budskap, strategier och aktiviteter.

Egna kanaler

JOI hjälper er att producera innehåll i era egna kanaler som:

 • Sociala medier
 • Bloggar
 • Nyhetsbrev
 • Poddar
 • Presentationer
 • Hemsidor
 • Kundtidningar
Kontakt illustration

Kontakt

JOI COMMUNICATION AB

Postadress

Box 5216, 102 45 Stockholm

Besöksadress

Nybrogatan 34, Stockholm

Mobil

+46 (0)7 07340804

E-post

info@joi.se

Team illustration

Team

Jenny Öijermark
Kommunikationskonsult och rådgivare, vd

Senior rådgivare till kommunikationschefer, marknadschefer, presschefer och ledningsgrupper om strategiska och taktiska beslut om intern och extern kommunikation, negativa händelser och kriskommunikation. Hon leder och koordinerar kampanjer och pr-aktiviteter i Sverige och Norden.

 

Mats Rydin
Senior projektledare

Mats Rydin har 20 års erfarenhet av att driva och leda kommunikationsprojekt och event inom IT, telekom- och bilindustrin. Mats ansvarar för allt från budgetering, planering till genomförande och uppföljning. Mats kombinerar digitala och traditionella kanaler för att få bästa genomslag och uppmärksamhet för våra uppdragsgivares aktiviteter.

Annika Juhlin
Senior projektledare

Annika har bred erfarenhet inom området digital kommunikation; som projektledare, copywriter och produktionsledare. Hennes erfarenheter från kreativt, strategiskt och arbetsledande arbete, i kombination med ekonomutbildning, utgör grunden till det helhetsperspektiv som är utmärkande för hennes arbetssätt.

JOI in the loop illustration

JOI in the loop

Sök

Ronaldo är världsmästare på sociala media

Sammanlagt har svenska landslaget 3 miljoner följare. Det placerar Sverige på 27 plats i räckviddsranking på sociala medier inför FIFA World Cup 2018 i Ryssland. Zlatan hade med sina 64 miljoner följare gett Sverige en åttonde plats. Dock kommer Zlatan inte ens i närheten av Ronaldos räckvidd.

Det internationella PR-nätverket ECCO har analyserat alla fotbollsspelare från samtliga 32 tävlande länder i FIFA World Cup 2018. Närmare 90 % av spelarna är aktiva på sociala medier och spelarna har 2,5 miljarder följare sammanlagt.

Varje lag har oftast en stor social-mediestjärna. De 32 förstaplatsvinnarna har cirka 1,2 miljarder av totalsumman av följare. Det betyder att 32 spelare står för 47% av det totala antalet följare. Mats Rydin från JOI communication förklarar.

– Toppspelarna i varje landslag gör sina namn till personliga varumärken och är också bland de största och viktigaste influensers i den digitala världen. Deras enorma räckvidd gör dem attraktiva för företag som varumärkesambassadörer. Nästan alla internationella fotbollsproffs använder sig av sociala nätverk och bara 10% av dem är fortfarande digitalt osynliga.

I fyra veckor framåt tävlar 32 länder om världsmästartiteln. Men redan nu kan Portugal räkna hem segern över sociala mediekanalerna. Fotbollsspelarna i de nuvarande europeiska titelmästarna har över 360 miljoner följare på de tre största plattformarna Facebook, Twitter och Instagram. Victor Nilsson-Lindelöf är svensk sociala mediemästare med en miljon följare, att jämföra med den odiskutabla vinnaren bland de enskilda spelarna, Cristiano Ronaldo. Den portugisiske superstjärnan har otroliga 320 miljoner fans som följer honom på Facebook, Instagram och Twitter.

Läs mer på GP…

Vd:ar är underrepresenterade i sociala medier

Det internationella pr-nätverket ECCO har genomfört en internationell undersökning av företagsledares närvaro i sociala medier. Frankrike kommer på första plats, följt av Norge och Australien. Svenska vd:ar kommer först på 11:e plats. Hexagons vd Ola Rollén toppar den svenska Twitterlistan, men överlag är få svenska vd:ar aktiva i sociala medier. Företagsledare i USA har överlägset flest sociala medieföljare.

Läs mer i Resumé..

Vad gör pr-konsulter för nytta?

Idag värderas din organisations goda namn och varumärke högre än någonsin. Företagsledningarna är mer medvetna om vilka stora investeringar som krävs för att bygga upp ett varumärke men också hur lätt de kan raseras.

Kopplingen mellan styrkan i varumärket och kostnaderna för försäljningen är uppenbara. Konsumenter väljer helt enkelt varumärken som de känner sig trygga med. Talanger söker sig till kända företag med gott renommé. Förhandlingsläget är alltid bättre för det företag eller organisation som har ett stort förtroendekapital i ryggen.

Därför är företag idag motiverade att lägga tid och kraft på att utveckla och stärka sina varumärken, samt att när det så krävs – försvara sitt goda namn. En extern konsult kan ställa kritiska frågor och bidra med ett utifrånperspektiv, stötta organisationen i strategiska beslut, ge nya perspektiv på gamla frågeställningar och se nya möjligheter som vägvisare i det nya komplexa medielandskapet.

Teamet är viktigast

För den ovane pr-köparen är det svårt att veta vad man ska grunda sitt byråval på. Valet av byrå är viktigt för det handlar om vem som hanterar ert värdefulla varumärke.

Många bjuder in två till fyra byråer att komma med förslag eller göra en pitch. Andra går uteslutande på rekommendationer.

Men är det bättre med en stor byrå eller är det smartare att gå till en lite mindre byrå?  Jag har arbetat på stor internationell byrå med 40 konsulter såväl som på mindre byråer. Mitt råd är att titta på vem som ska arbeta med uppdraget och hur arbetsgruppen är utformad. Hur lång erfarenhet har de konsulter som ska ingå i teamet? Ställ kontrollfrågor för att se om de förstår just din affär och din affärslogik. Ni är viktiga, men era kunder är ännu viktigare, förstår arbetsgruppen era kunder? Erfarna konsulter ser snabbt sammanhanget mellan pr-insatserna och dina affärsmål.

Öka träffsäkerheten med målsökande kommunikation

Hur vet vi om vi har lyckats med en PR-kampanj? Svaret finns att hitta i målformuleringen men då krävs också att målen i PR-planen går att utvärdera och mäta. Vi är angelägna om att skapa värde för våra kunder därför måste vi vara överens hur målbilden ser ut.

Ett enkelt exempel är att basera mål på försäljningsstatistik. Om försäljningen ökar markant i samband med en aktivitet så kan man dra slutsatsen att kampanjen fungerar.

ROI på PR-kampanjerna kan mätas genom att översätta publiciteten till vad motsvarande utrymme hade kostat i kronor och ören i form av annonsering. Det är ett trubbigt mätverktyg men fungerar bra om målet är att öka kännedomen om varumärket.

Ett mer avancerat sätt att mäta på är så kallade KPI:er. (Key Performance Indicators) för kommunikationen. Det finns ofta för företagets ekonomiska mål men det går lika bra att sätta upp KPI:er för kommunikationsmålen.

Här är några exempel på KPI:er:

 • Hur många och vilka har nåtts av ett specifikt budskap.
 • Att varumärket exponeras i ett specifikt sammanhang eller forum.
 • Om trafiken ökar till hemsidan.
 • Att fler väljer att följa företagets Facebook, Instagram, Twitter eller blogg.
 • Hur många delar, kommenterar eller på annat sätt väljer att engagera sig.
 • Ökad kännedomen eller förändrad attityd hos målgruppen.
 • Om varumärket har förflyttat sig från ett läge till ett annat (t ex. från låg status till högre status).

Att ställa upp mätbara mål har stor betydelse för framgången i ett projekt. Målsättning är ett kraftfullt styrmedel för att nå fram till det önskade läget. Det gäller speciellt i organisationer där många personer ska samverka och bidra till ett komplext samarbete för att nå resultat.

Jenny Öijermark